^do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Czynności Notarialne

Działalność kancelarii reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku

Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 164).

 

Naszym Klientom gwarantujemy pełną obsługę notarialną, to jest:

 1. sporządzanie aktów notarialnych, w tym zawierających umowy:

 - darowizny,

 - sprzedaży,

 - zamiany,

 - dożywocia,

 - majątkowe małżeńskie,

 - o dział spadku lub zniesienie współwłasności,

- ustanowienia odrębnej własności lokali,

 - ustanowienia służebności,

 - ustanowienia hipoteki,

 - spółek

2. sporządzanie poświadczeń,

3. sporządzanie pełnomocnictw, 

4. sporządzanie testamentów, 

5. sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, 

6. sporządzanie protestów weksli i czeków, 

7. sporządzanie protokołów np. ze zgromadzenia wspólników spółek, 

8. doręczanie oświadczeń, 

9. przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych, 

10. sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, 

11. sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów, 

12. sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

 

Powyższych czynności dokonujemy w kancelarii notarialnej, jednakże – jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności –  mogą one być dokonane poza siedzibą kancelarii.

W celu zagwarantowania Naszym Klientom pełnej obsługi notarialnej, współpracujemy z różnymi podmiotami służącymi pomocą w realizowaniu zadań notariusza.

Dokładną informację dotyczącą wysokości taksy notarialnej, opłat sądowych za wpis do księgi wieczystej, względnie podatków od konkretnej usługi uzyskają Państwo kontaktując się z notariuszem. 

Wszelkie informacje w zakresie czynności notarialnych są udzielane nieodpłatnie.

 

                                                                                                 Serdecznie zapraszamy Państwa do kancelarii!

Bydgoszcz 2016r Notariusz Bydgoszcz Chojnowska Weiss